چاپ
مجموعه: درباره شرکت بازرگانی تامین اجتماعی
تعداد بازدید: 15065

شکل‌گیری شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجنماعی، به سال 1347 بازمیگردد. با شکل گیری شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ، این شرکت در قالب معاونتی از شرکت مذکور کار خود را آغاز کرد و پس از کسب تجربیات ارزنده و با گذار از سه دوره متوالی، به جایگاه امروزین خود رسید. این سه دوره به ترتیب عبارتند از:

دوره اول:

دوره دوم:

دوره سوم:

دوره چهارم: