به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی، بخش  ICU بیمارستان شهید لواسانی با حضور مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی ، مدیر کل درمان استان تهران و معاونین،  مورد بهره برداری قرار گرفت.

بیمارستان شهید دکتر لواسانی دومین مرکز جراحی قلب کشور می باشد که به علت بافت معماری قدیمی نیازمند بروزرسانی و بازسازی است که بخش ICU A بیمارستان به جهت تجهیز ، تأمین و بازسازی و انجام استانداردهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دستور کار شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی قرار گرفت.
با توجه به ارزیابی های انجام شده در بخش OH ICU بیمارستان شهید دکتر لواسانی، اقدامات زیرساختی  در فضای حدود 185 متر مربع در 2 فاز صورت گرفت که هم اکنون با ١١ تخت مجهز به آخرین متد مانیتورینگ و یک اتاق ایزوله و سیستم چیلر و تهویه هوا آماده ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان می باشد.