Cheap Jerseys Wholesale   شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی، فرارسیدن هفته تامین اجتماعی را گرامی می‌دارد. - شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی ضمن تبریک میلاد با سعادت هشتمین امام شیعیان، امام رضا (ع)  فرا رسیدن "هفته تأمین اجتماعی" را به کلیه همکاران پرتلاش، شرکای اجتماعی محترم این سازمان، بیمه شدگان، ‌مستمری بگیران و کارفرمایان و خانواده بزرگ تأمین اجتماعی تبریک و تهنیت عرض مینماید. این مجموعه به عنوان یکی از بازوهای توانمند سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان با ایجاد هماهنگی، کنترل و برنامه ریزی در تأمین و تجهیز مراکز درمانی در راستای اهداف سازمان فعالیت می‌نماید و در هفته تامین اجتماعی ضمن گرامی‌داشت این رویداد مهم، در راه شفاف‌سازی و توسعه زیرساخت‌های درمان و تقویت همبستگی در حوزه سلامت گام برمی‌دارد.

Basketball Jerseys For Sale