به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی، در راستای توسعه زیرساخت‌های حوزه درمان،  بخش‌های جراحی مردان و جراحی زنان بیمارستان شهید دکتر فیاض‌بخش تهران، هرکدام با زیربنای 540 متر و اورژانس با زیربنای 1300 متر  توسط این شرکت بازسازی و به بهره‌برداری رسید.  

ارتقاء مراکز درمانی فرسوده با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت و ارائه خدمات با کیفیت بوده است که از سال 1397 در دستور کار شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی قرار گرفت و تا کنون اقدامات شایان توجهی در این زمینه صورت پذیرفته است.

بازسازی و مرمت بخش اورژانس، با توجه به بافت فرسوده آن، در قالب ارتقاء تحول نظام سلامت با توجه به فوریت آن، به صورتی ضربتی آغاز گردید پس از اجرای طرح‌های مطالعاتی، تهیه نقشه و انتخاب پیمانکار، عملیات بازسازی کامل آن اجرایی شد.

بر این اساس 1300 متر مربع از فضای قدیم این مرکز بر اساس استانداردهای روز ساخت  و ساز مراکز درمانی، مورد مرمت قرار گرفت. هم اکنون هر سه بخش در حال پذیرش بیمار می‌باشند و بر اساس برنامه‌ریزی، سایر قسمت‌های در حال ساخت نیز تا پایان تیر ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40