به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی، صبح روز دوشنبه 28 مرداد 1398 دکتر محمد همتی به عنوان سرپرست این مجموعه منصوب گردید.
دکتر همتی دانشجوی دکترا در حوزه مدیریت بازرگانی، پیش از این با سابقه درخشان در مدیریت سازمان‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بازرگانی مشغول به فعالیت بوده‌ است. ایشان ضمن قدردانی از خدمات آقای دکتر ستوده در زمان تصدی سرپرستی، رشد و ارتقاء مجموعه بر پایه قوانین و سیاست‌های سازمان تأمین اجتماعی را از اهداف خود برشمردند.