تجربه طولاني نيروهاي متخصص مجموعه شركت بازرگاني بين المللي تأمين اجتماعي در عرصه خريد، حمل، واردات و توزيع كالاهاي اساسي نشان از رشد فزاينده اين حوزه در مجموعه فعاليت‌هاي شركت خواهد داشت.