با وجود سابقه كوتاه شركت بازرگاني بين المللي تأمين اجتماعي در عرصه خودرو، ارائه بازه وسيعي از محصولات و خدمات همچون تأمين خودروهاي هيبريدي جهت كمك به حفظ ارزش هاي زيست محيطي و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي، تأمين آمبولانس‌هاي موردنياز مراكز به منظور طرح نوسازي ناوگان حمل بيمار،‌ تأمين خودروهاي سواري سبك و سنگين جهت بخش حمل و نقل پرسنل اداري نهادها، ارگان‌ها و مراكز درماني سرتاسر كشور نمايانگر توانمندي بالا، كيفيت مطلوب، قيمت‌هاي رقابتي و اعتماد مشتريان است.