بیمارستان 36 تختخوابی ایلام تنها بيمارستان تامين اجتماعي در كل سطح استان ايلام بوده كه از سال 93 تجهيز آن توسط اين شركت صورت گرفته است و پس از طي مراحل جذب نيروي انساني بيمارستان فوق آماده بهره برداري خواهد بود. اين مركز در چهار طبقه شامل: اورژانس، درمانگاه، داروخانه، راددیولوژی،ازمایشگاه، بخش های بستری مردان زنان اطفال و مراقبت های ویژهICU )4 تخت)، اتاق عمل، زایمان آماده ارائه خدمات مي باشد.

 

 

Ilam
Ilam
Ilam
Ilam