پلی کلینیک تخصصي همدان پروژه ای  با مساحت 3100مترمربع در7 طبقه  می باشدکه دارای بخشهای اتاق عمل اورژانس،دندانپزشكي،آزمايشگاه،رادیولوژی داروخانه،بخشهای درمانگاههای تخصصی:چشم،اپتومتری،ENT،قلب،آندوسکوپی واسترس تست، زنان و مامايي،داخلي،اطفال، ،اورژانس، ارتوپدی،جراحی عمومی ،مغز واعصاب راه اندازی واز سال 1393به بهره برداری رسیده است.