پلی کلینیک تخصصي زاهدان پروژه ای  با مساحت 4200مترمربع و2200متر مربع زیربنا می باشدکه دارای بخشهای اتاق عمل  اورژانس- دندانپزشكي-داروخانه-آزمايشگاه (روتین،بیوشیمی)رادیولوژی،بخشهای  درمانگاهی با تخصص های:چشم،اپتومتری،ENT،قلب  واسترس تست، زنان و مامايي،داخلي،اطفال، ،اورژانس، ارتوپدی،جراحی عمومی راه اندازی واز دی ماه سال 1393به بهره برداری رسیده است.

 

پلی کلینیک تخصصی امام جعف...
پلی کلینیک تخصصی امام جعف...
پلی کلینیک تخصصی امام جعف...
پلی کلینیک تخصصی امام جعف...
پلی کلینیک تخصصی امام جعف...
پلی کلینیک تخصصی امام جعف...