Cheap Jerseys Wholesale   بیمارستان امام رضا (ع) قم - شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

این بیمارستان دارای زیر بنایی بالغ 22000متر مربع است که بصورت 100 تخته می باشد ولی طراحی مجموعه قابلیت توسعه تا 120 تخت را دارد. این بیمارستان دارای بخشهای جنرال وتخصصی (داخلی وقلب – اطفال – جراحی عمومی – ارتوپدی – زنان – گوش و حلق و بینی ودندانپزشکی وچشم پزشکی) میباشد که در کنار بخشهای تخصصی (بخشهای بستری 8گانه بخشهای ویژه CCU,NICU,ICU و تحت نظر قلبی) و9 اتاق عمل که در قالب اتاق عملهای جنرال،اورژانس، تخصصی ارتوپدی ومغز واعصاب وچشم تجهیز شده است این مرکز درمانی به همراه بخشهای پاراکلینیکی سیستمهای امحا پسماندهای عفونی بیمارستانی ،اکسیژن ساز،  ،سی تی اسکن وبسیاری از تجهیزات با آخرین تکنولوزی های دنیا نظیر سیستمهای دیجیتال تصویر برداری مجهز می باشند.

 

بیمارستان امام رضا (ع)
بیمارستان امام رضا (ع)
بیمارستان امام رضا (ع)
بیمارستان امام رضا (ع)
بیمارستان امام رضا (ع)
بیمارستان امام رضا (ع)
 

Basketball Jerseys For Sale